بلوز و شلوار (1)

زیردکمه دار (1)

ست چند تکه (2)

سرهمی (1)

شلوار (1)