نمایش 9 24 36

مایو پسرانه در سه طرح

330,000 تومان
مایو 3 تکه می باشد سانت ها بدون کش سانی می باشد، 4 تا 5 سانت کش در نظر بگیرید سایزبندی: مناسب 2 تا 10 سال سایز2-3: قدبلوز33- پهنا بلوز 26- قد شورت19- دورکمر18 سایز4-3: قدبلوز36- پهنا بلوز 27- قد شورت20- دورکمر19 سایز5-4: قدبلوز39- پهنا بلوز 28- قد شورت21- دورکمر20 سایز6-5: قدبلوز41- پهنا بلوز 31- قد شورت22- دورکمر21 سایز8-7: قدبلوز43- پهنا بلوز 32- قد شورت24- دورکمر22 سایز10-9: قدبلوز45- پهنا بلوز 33- قد شورت25- دورکمر23